Badania i rozwój

Inwestycje w nowe technologie i innowacje w systemach parkingowych

Posiadamy zaplecze badawczo-rozwojowe, które pozwala na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie systemów kontroli dostępu i systemów parkingowych.

W ciągu ostatnich dekad zachodzą duże zmiany technologiczne, które przekładają się na organizację ruchu pojazdów oraz zarządzanie systemami kontroli dostępu i systemami parkingowymi.

Są to zarówno zmiany ilościowe (większa rotacja pojazdów, wzrost liczby obiektów do zarządzania), jak również zmiany jakościowe (smartfony, dodatkowe usługi – np. ładowanie pojazdów elektrycznych, systemy do zarządzania parkingami i klientami parkingów).

Tylko nowoczesne systemy parkingowe mogą stanowić skuteczne rozwiązanie problemów i wyzwań związanych ze zmianami ilościowymi i jakościowymi w komunikacji i systemach kontroli dostępu.

Projekty badawczo-rozwojowe

POLCHIP to firma nadążająca za trendami, która skutecznie odpowiada na zachodzące zmiany w obszarze technologii i komunikacji. Prowadzimy własne projekty badawczo-rozwojowe i jesteśmy autorem licznych optymalizacji urządzeń parkingowych oraz oprogramowania do zarządzania parkingami.

W ciągu ostatnich 5 lat POLCHIP zaprojektował i wprowadził na rynek własny system parkingowy CarFlow, który jest wdrażany od 2015 roku. CarFlow to także innowacyjny system informatyczny stworzony od podstaw w oparciu o najnowsze technologie, który zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania parkingami.

Projekty UE

Działalność badawczo-rozwojowa POLCHIP prowadzona jest we współpracy z partnerami technologicznymi oraz ośrodkami akademickimi i obejmuje także projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Firma POLCHIP pomyślnie zakończyła realizację poniższych projektów UE:

  • Wniosek UDA-POIG 6.1 POIG 14-100 „Wkroczenie produktów marki “CarFlow” na rynki Rosji, Niemiec ivTurcji”. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1./
  • Wniosek UDA-POIG.08.02.00-14-086/13-00 „Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów do zarządzania nimi dzięki wdrożeniu systemu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.
  • Wniosek UDA-POIG.08.02.00-14-553/13-00 „„Automatyzacja procesów do zarządzania parkingami z użyciem platformy SaaS dzięki wdrożeniu systemu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.
  • Wniosek UDA-POIG.08.02.00-14-553/13-00 „Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych dzięki wdrożeniu systemu B2B”

Doświadczenie

Lider w instalacjach i serwisowaniu systemów parkingowych w Polsce

Nowoczesność

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie systemów parkingowych

Bezpieczeństwo

Niezawodny i użyteczny system parkingowy oraz prosta administracja

Elastyczność

System parkingowy dostosowany do potrzeb i specyfiki obiektu