Promieniowanie UV w walce z koronawirusem

Promieniowanie UV w walce z koronawirusem

Wprowadzamy do oferty lampy działające w oparciu promieniowanie UV-C, z autorską konstrukcją i elektroniką, służące do dezynfekcji pomieszczeń, a także pojazdów używanych w transporcie osobowym i towarowym.

Informacje na temat produktu

Lampy do dezynfekcji i sterylizacji działające w oparciu o fale UV-C 250nm:

Wersja stacjonarna
Zasilanie 230V, 3 lampy pozwalające dokładnie oświetlić wszystkie powierzchnie w pomieszczeniu.

Wersja przenośna
Zasilanie 12V (gniazdo zapalniczki), 2 lampy do zastosowania w kabinie kierowcy i ładowni pojazdu dostawczego.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wymienia promieniowanie UV jako jeden ze sposobów walki z koronawirusem – światło ultrafioletowe niszczy jego cienką warstwę lipidową.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza działanie promieniowanie UV jako niszczące koronowirusa – poznane ludzkie koronawirusy są wrażliwe na promieniowanie UV.
Technical Brief: 3 March 2020 – World Health Organization

Jak to działa?

Mechanizm działania lamp bakteriobójczych polega na absorbowaniu przez kwasy nukleinowe i białka energii promieniowania UV-C, która wzbudzając reakcje chemiczne w jądrach, zabija mikroorganizmy. Podatność mikroorganizmów na działanie promieniowania ultrafioletowego jest uzależniona od wielkości ich komórek, struktury ścian komórkowych, a także mechanizmów obronnych. Niszczenie mikroorganizmów przy pomocy promieniowania UV jest procesem ekspotencjalnym, tzn. im wyższa dawka promieniowania, tym odpowiednio większa liczba zniszczonych mikroorganizmów.

Niezbędna ilość promieniowania zależy od typu drobnoustroju i warunków środowiskowych. Śmiertelna dawka promieniowania UV-C dla drobnoustroju zależy od natężenia źródła, czasu ekspozycji oraz innych czynników, takich jak: temperatura, wilgotność i sposób odbijania promieni. Duża moc lamp 2 x 36W i mała kubatura pomieszczenia (np. ładownia auta dostawczego) gwarantują skuteczność w krótkim czasie – 10-15 min. Większe pomieszczenia (np. biurowe) należy naświetlać przez dłuższy czas – minimum 2 godz.

Badania naukowe

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. W. Dąbrowskiego przeprowadził badanie na konkretnych szczepach bakterii i grzybów, m.in. Escherichia coli i Salmonella. Wykazało ono, że lampa bezpośredniego działania 2 x 36W działająca w odległości 1m w przeciągu 4 min w 100% redukuje liczbę obecnych w danym pomieszczeniu drobnoustrojów, w tym drożdży. Usunięcie w całości pleśni wymagało dłuższego naświetlania – około 15 min. Jednak i w tym przypadku naświetlana powierzchnia została całkowicie zdezynfekowana.

W artykule z BMC Infectious Diseases o skuteczności działania UV-C na drobnoustroje stwierdzono skuteczność działania z bliskiej odległości w czasie od 10 do 30 min w zależności od rodzaju drobnoustrojów.

W pracy pt. “Skuteczność promieniowania UV w dezynfekcji powietrza w kabinie do badań mikrobiologicznych” autorstwa Renaty Pyz-Łukasik, Waldemara Paszkiewicza i Agnieszki Latoch stwierdzono skuteczność promieniowania UV-C w czasie 3 godz. w pomieszczeniu o kubaturze 8m3 z użyciem jednej lampy 30W.

Aktualności

Kategorie

Archiwum