CarFlow na 4 parkingach Park & Ride w Poznaniu

Parking zintegrowany z miejskim systemem informacji

Firma POLCHIP dostarcza urządzenia CarFlow z serii CF1 do zarządzania parkingami Park & Ride w Poznaniu realizowanymi w ramach projektu ITS. System CarFlow ma docelowo obsługiwać 4 parkingi, z których 3 zostały już uruchomione (Maratońska, Głogowska, Reymonta). Dzięki otwartej architekturze, system CarFlow został zintegrowany z miejskim systemem informacji parkingowej (SIP) i systemem rezerwacji miejsc. Wszystkie parkingi zarządzane są przez centralny serwer.

Przedmiotem projektu ITS jest realizacja zintegrowanego, inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym w Poznaniu na obszarze zachodnim miasta (dzielnice Grunwald i częściowo Jeżyce).

Aktualności

CATEGORIES

ARCHIVE