Port Morski w Szczecinie

4 parkingi Portu Morskiego w Szczecinie

Port Morski w Szczecinie należy do obiektów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, razem z portem w Świnoujściu tworzą największy kompleks portowy w południowej części Morza Bałtyckiego. Port obsługuje ładunki drobnicowe, wielkogabarytowe oraz suche i płynne ładunki masowe.

Zainstalowany przez POLCHIP system Multiticket Chip zarządza ponad 400 miejscami parkingowymi na 4 parkingach. 45 urządzeń parkingowych, w tym 22 szlabany, obsługuje 5 wjazdów i 7 wyjazdów. System wyposażony jest w moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych LPR.

Aktualności

Kategorie

Archiwum