Zapytanie ofertowe 08.09.2015

Przedmiotem zapytanie ofertowego jest dostawa serwera w ramach projektów:

UDA-POIG.08.02.00-14-086/13-00, Załącznik_086
UDA-POIG.08.02.00-14-553/13-00, Załącznik_553
UDA-POIG.08.02.00-14-598/13-00, Załącznik_598

Wszelkie zapytania prosimy składać pisemnie na adres mailowy dotacje@polchip.pl
Pytania bez podania nazwy oferenta oraz odpowiedzi na pytania będą udostępnione na stronie internetowej.

15.09.2015 Odpowiedzi na pytania UDA-POIG.08.02.00-14-086/13-00
15.09.2015 Odpowiedzi na pytania UDA-POIG.08.02.00-14-553/13-00
15.09.2015 Odpowiedzi na pytania UDA-POIG.08.02.00-14-598/13-00
21.09.2015 Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego UDA-POIG.08.02.00-14-086/13-00
21.09.2015 Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego UDA-POIG.08.02.00-14-553/13-00
21.09.2015 Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego UDA-POIG.08.02.00-14-598/13-00

Aktualności

Kategorie

Archiwum