Zapytanie ofertowe 15.05.2015

Prosimy o o przedstawienie oferty na usługi związane z organizacją misji gospodarczej do Rosji oraz misji przedsiębiorców zagranicznych w Polsce w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu”.
UDA-POIG.06.01.00-14-100/13-00

Załącznik zał. 1
Załącznik zał. 2

Wszelkie zapytania prosimy składać pisemnie na adres mailowy dotacje@polchip.pl
Pytania bez podania nazwy oferenta oraz odpowiedzi na pytania będą udostępnione na stronie internetowej.

Aktualności

Kategorie

Archiwum