Zapytanie ofertowe 24.11.2014

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa serwera w ramach projektu:
UDA-POIG.08.02.00-14-086/13-00
Załącznik zał. 1

Wszelkie zapytania prosimy składać pisemnie na adres mailowy dotacje[at]polchip[dot]pl
Pytania bez podania nazwy oferenta oraz odpowiedzi na pytania będą udostępnione na stronie internetowej.

01.12.2014: Odpowiedzi na pytania
01.12.2014: Przedłużenie terminu składanie ofert
03.12.2014: Wynik postępowania ofertowego

Wszelkie zapytania prosimy składać pisemnie na adres mailowy dotacje@polchip.pl

Aktualności

CATEGORIES

ARCHIVE