Zapytanie ofertowe 20.12.2013

07.01.2014: Przedłużenie terminu składania ofert – Analiza przygotowawcza.
10.01.2014:Przedłużenie terminu składania ofert – Analiza przygotowawcza.
15.01.2014:Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego – Analiza przygotowawcza.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup analizy przygotowawczej w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, opracowania koncepcji rozwiązań systemowych i analizy przedwdrożeniowej, które zrealizowane i wdrożone zostaną w ramach projektu:

 1. UDA-POIG.08.02.00-14-553/13-00
  1. 07.01.2014: Przedłużenie terminu składania ofert – Analiza przygotowawcza projekt 553
  2. 10.01.2014: Przedłużenie terminu składania ofert projekt 553
  3. 15.01.2014: Wynik postępowania ofertowego projekt 553
 2. UDA-POIG.08.02.00-14-598/13-00
  1. 07.01.2014: Przedłużenie terminu składania ofert – Analiza przygotowawcza projekt 598
  2. 10.01.2014: Przedłużenie terminu składania ofert 598
  3. 15.01.2014: Wynik postępowania ofertowego projekt 598
 3. UDA-POIG.08.02.00-14-086/13-00
  1. 07.01.2014: Przedłużenie terminu składania ofert- Analiza przygotowawcza projekt 086
  2. 10.01.2014: Przedłużenie terminu składania ofert projekt 086
  3. 15.01.2014: Wynik postępowania ofertowego projekt 086

Wszelkie zapytania prosimy składać pisemnie na adres mailowy dotacje@polchip.pl

10.01.2014: Odpowiedzi na pytania

Aktualności

CATEGORIES

ARCHIVE