Kajetany Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy

Duży parking szpitalny z oszczędnym systemem parkingowym

Przykładem dużego parkingu szpitalnego jest parking Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Zainstalowano tu system MultiTicket C.

Aktualności

CATEGORIES

ARCHIVE