Hotel Sobieski w Warszawie

Dwa systemy dla biznesowego hotelu w Warszawie

POLCHIP dwukrotnie instalował system parkingowy dla hotelu Sobieski (od 2011 Radisson Blu Sobieski Hotel). W 2003r. 3-poziomowy parking hotelu został wyposażony w 6 urządzeń systemu Parkmaster. W 2010 r. dokonano wymiany systemu na Multiticket Barcode z samoobsługowymi kasami.

Aktualności

CATEGORIES

ARCHIVE